Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Místní akční skupiny

Obecné informace o MAS

MAS (místní akční skupina) v ideálním případě sdružuje subjekty veřejné (obce, mikroregiony) a neveřejné sféry (NNO, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci), kteří chtějí spolupracovat na rozvoji venkova a zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů metodou LEADER.

Základní parametry MAS: 

  • homogennost území (často jde o spádová území větších obcí)
  • počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000
  • hustota obyvatel do 150 obyv./km2
  • podíl veřejných subjektů ve skupině nesmí být více jak 50%
  • MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo nebo v něm musí působit
  • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR
  • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS
  • fungování metodou LEADER