Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Místní akční skupiny

Metoda LEADER

LEADER = Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku.

Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství v programovém období 2004 – 2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií a dále národní program LEADER ČR. LEADER byla jednou z Os Programu rozvoje venkova 2007 – 2013.

Principy LEADER

  1. přístup zdola – nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby
  2. partnerství veřejných a soukromých subjektů
  3. místní rozvojová strategie
  4. integrované a vícesektorové akce
  5. inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů
  6. síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER
  7. spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích