Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Místní akční skupiny

Archiv akcí

Výstava INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA 2013

V roce 2013 se MAS Libereckého kraje zúčastnily veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové. Veletrh proběhl ve dnech 15. a 16.3.2013.

Výstava Regiony 2012

V roce 2012 se MAS Libereckého kraje účastnily výstavy Regiony 2012. Výstava proběhla ve dnech 17.-19.2.2013.

           

 

 

 

Exkurze za příklady dobré praxe 2012

Celostátní síť pro venkov uspořádala během září a října sérii tří exkurzí za příklady dobré praxe projektů, které byly podpořeny z Programu rozvoje venkova a dalších dotačních titulů. Hlavním cílem exkurzí bylo představit činnost místních akčních skupin v Libereckém kraji, jejich vliv na venkovské oblasti a ukázat příklady podpořených projektů. Exkurzí se účastnili převážně starostové obcí, dále zástupci Ministerstva zemědělství - Krajské agentury pro zemědělství a venkov, Krajského úřadu Libereckého kraje a místních akčních skupin v Libereckém kraji. Přínosem pro účastníky exkurzí také byly formální i neformální diskuze, výměny zkušeností a získání nových kontaktů.
První exkurze byla naplánovaná do oblasti Liberecka a Frýdlantska a byla zaměřena jednak na projekty podnikatelů a zemědělců, které přispívají k udržení pracovních míst na venkově a také na projekty sportovních a volnočasových aktivit. Na území MAS Podještědí byly vybrány obce Křižany a Jítrava. V Křižanech byly představeny tři projekty. První dva projekty byly zaměřeny na volnočasové aktivity, došlo k rekonstrukci hřiště u ZŠ v Žibřidicích a k vybudování víceúčelového hřiště a zázemí v Křižanech. Třetí projekt s tématem přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko se týkal realizace společného systému prevence před živelnými katastrofami. V Jítravě bylo obnoveno stravovací a ubytovací zařízení s relaxačním zázemím a vznikla 3 nová stálá pracovní místa. Poté se účastnící přesunuli na Frýdlantsko. V Dolní Oldříši proběhla rekonstrukce zemědělské stavby na chov skotu, vzniklo 1 nové stálé pracovní místo a 3 sezónní pracovní místa. Prezentován zde byl připravovaný česko-polský projekt Jezdecká stezka Jizerské hory – Gori Izerskie. V Jindřichovicích pod Smrkem byl v podstávkovém domu vybudován Penzion U Můrinek, který je výjimečný environmentálně šetrným provozem (např. využití dešťové vody). Posledním zastavením byly Hejnice, kde se účastníci seznámili s projektem digitalizace kina.
Další exkurze proběhla v oblasti Turnovska a Podralska, převážně zaměřena na projekty týkající se zlepšování infrastruktury venkovských obcí. Na území MAS Turnovska byly představeny projekty v Koberovech, Loučkách a Svijanech. V Koberovech bylo vybudováno nové dětské hřiště, které bylo postaveno dle návrhů dětí ze ZŠ, dále byla postavena nové hasičská zbrojnice se společenským prostorem, který bude kromě hasičů využívat také široká veřejnost k drobným společenským událostem. V Loučkách proběhla oprava budovy sokolovny, která byla postavena v letech 1923-1925 a je kulturním dědictvím obce. Ve Svijanech si účastníci exkurze prošli naučnou stezku, která je v současné době dokončována. Na území LAG Podralsko byly všechny představené projekty v obci Zahrádky. Jednalo se o projekty: vybavení školní zahrady herními prvky pro děti, vybudování víceúčelového hřiště, přestavba obecního bytu v ZŠ na mateřskou školu, přestavba bývalé MŠ na moderní obecní úřad jehož součástí je informační centrum, knihovna a veřejný internet, rekonstrukce ohradní zdi zámeckého parku a vybudování příjezdní komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě u školy.
Poslední exkurze proběhla v oblasti Jilemnicka a Českého ráje. MAS Český ráj a Střední Pojizeří představilo následující projekty: rekonstrukce myslivecké chaty (hlavním cílem bylo kromě rekonstrukce také vylepšení vzhledu a celkové zpříjemnění pobytu návštěvníků v objektu s vazbou na využití ekologicky šetrných postupů) a obnova kaple ve Vyskeři. Na území MAS Brána do Českého ráje konkrétně v Nové Pace byl představen projekt Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic, který je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území. Na území MAS Přiďte pobejt navštívili účastníci exkurze Studenec, kde proběhla revitalizace vegetačních ploch v areálu ZŠ a MŠ. Kromě úpravy zeleně zde byla vybudována naučná stezka, o kterou nyní pečují žáci z místní školy, kteří stezku doplnili o včelín, ptačí budky a další své výrobky. V obci Horka u Staré Paky, byly představeny projekty ekologizace vytápění objektu Kulturního domu a mezinárodní projekt spolupráce Geopark, který realizují české MAS na území Geoparku s italským partnerem G.A.L. Valle del Crocchio. Cílem projektu je identifikace obyvatel s územím Geoparku Český ráj jako celku, zapojení obyvatel a podnikatelů do rozvoje regionu, zvýšení komfortu návštěvníků Českého ráje.
Díky těmto exkurzím Celostátní sítě pro venkov a zájmu účastníků tak v Libereckém kraji vznikl prostor pro další komunikaci a sdílení zkušeností těch, kteří se podílejí na rozvoji venkova. Exkurze za příklady dobré praxe se v Libereckém kraji konaly již po několikáté a měly by pokračovat také v příštím roce.

Exkurze Exkurze Exkurze Exkurze Exkurze

Výstava Regiony 2011

Výstava se konala ve dnech 11. – 13. 2. 2011 v Lysé nad Labem, a to již podesáté. Jedná se o společnou výstavu měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů z celé České republiky, jejíž hlavním zaměřením je cestovní ruch jako odvětví, které v regionech nabývá neustále na významu.
Letos poprvé se této výstavy účastnily i Místní akční skupiny (dále jen MAS) z Libereckého kraje. Během tří dnů výstavy se na společném stánku střídali zástupci MAS, kteří návštěvníky informovali o své činnosti a zajímavostech na svém území.
Na výstavě měli možnost prezentovat své umění i místní výrobci, takže návštěvníci mohli ochutnat pivo nebo koupit výrobky z keramiky či bižuterie, dřevěné šperky nebo slaměné figurky.
Zahajovacího dne se zúčastnil také náměstek hejtmana RNDr. Vít Příkaský.
 

Příklady dobré praxe 2011

Celostátní síť pro venkov uspořádala v říjnu sérii tří exkurzí za příklady dobré praxe projektů, které byly podpořeny ze čtvrté osy Programu rozvoje venkova. Hlavním cílem exkurzí bylo představit činnost místních akčních skupin, jejich vliv na venkovské oblasti a ukázat příklady podpořených projektů. Přínosem pro účastníky exkurzí také byly formální i neformální diskuze, výměny zkušeností a získání nových kontaktů.
První exkurze byla naplánovaná do oblasti Frýdlantska a byla zaměřena na projekty podnikatelů a zemědělců, které přispívají k udržení pracovních míst na venkově. V Jindřichovicích pod Smrkem byly představeny dva projekty firmy Jisam s.r.o., při nichž vznikl nový provoz – opravna zemědělských strojů a nová nabídka cestovního ruchu – ubytování pro 6 osob se sportovně relaxačním zázemím. Druhým zastavením v Jindřichovicích pod Smrkem byl Žijící skanzen. Poté se účastníci exkurze přesunuli do Nového Města pod Smrkem, kde jim byl představen projekt rekonstrukce a rozšíření dojírny na farmě Zemánkových v Ludvíkově a nový provoz sloužící k zpracování medu u manželů Svobodových, tady si účastníci exkurze vyrobili svíčku z včelího vosku.
Další exkurze proběhla v oblasti Podralska a Turnovska a byly představeny projekty týkající se zlepšování infrastruktury venkovských obcí v oblasti péče o děti a mládež, sportovních a volnočasových aktivit a vzdělávání. Ve Stráži pod Ralskem se účastnící seznámili s projekty sdružení PS Výři a o.s. Lutra., ve kterých byla rekonstruována klubovna a volnočasový klub, sportovní hřiště a tělocvična. Na třech výstavních zastaveních ve Stráži pod Ralskem, Líšném a Loučkách byla představena spolupráce LAG Podralsko a MAS Turnovsko.
Poslední exkurze proběhla v oblasti Jilemnicka a Českého ráje. MAS Český ráj a Střední Pojizeří představilo projekty: víceúčelové hřiště v Kacanovech a jízdárnu Dvora Borčice. MAS Brána do Českého ráje představila v Lomnici nad Popelkou projekt týkající se využití dešťové vody k výrobě ledu pro zimní stadion, dále byla představena nová technologie na míchání kejdy v ZEOS Lomnice, oba projekty přispívají k lepší péči o životní prostředí. MAS Přiďte pobejt představila projekty obnova opony v divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou a obnova hasičské zbrojnice v Poniklé.
Díky exkurzím Celostátní sítě pro venkov a zájmu účastníků tak v Libereckém kraji vznikl prostor pro další komunikaci a sdílení zkušeností těch, kteří se podílejí na rozvoji venkova.

Setkání MAS Libereckého kraje 17. 2. 2011 v Liberci 

Ve čtvrtek 17. 2. 2011 proběhlo v prostorách krajského úřadu Setkání Místních akčních skupin (dále jen MAS) Libereckého kraje.
Během tohoto setkání zástupci MAS přítomným hostům i sobě navzájem představili svoji dosavadní činnost a také volili své zástupce do Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS).

Zpráva o činnosti MAS v Libereckém kraji v letech 2009 - 2010

Prezentace některých MAS:
LAG Podralsko
MAS Přiďte pobejt
MASiF

Exkurze v MAS Přemyslovské střední Čechy

Dne 19. 11. 2010 zástupci MAS Libereckého kraje vyjeli za výměnou zkušeností do MAS Přemyslovské střední Čechy (www.premyslovci.cz). První zastávkou byl městys Vraný u Slaného. Starosta Vraného účastníky seznámil s projekty, které byly ve Vraném v posledních letech realizovány s podporou získanou nejen z Programu rozvoje venkova 2010 - 2013. Opravy se tak dočkala budova ZŠ a MŠ, kulturní dům či fotbalové hřiště. Rekonstrukcí jednoho z rodinných domů vznikl také "Památník městyse Vraný".
Dále byla na programu obec Třebíz. Ve zdejším hotelu Pod Sluncem nám manažerka MAS Přemyslovské střední Čechy představila svou MAS. Společně se zástupci MAS Libereckého kraje si také vyměnili zkušenosti s administrací projektů z Programu rozvoje venkova. Pak následovala prohlídka Národopisného muzea Třebíz, jemuž vévodí hospodářská usedlost Cífkův statek. Po prohlídce se návštěvníků ujala Prima ovocná palírna, která sousedí s hotelem Pod Sluncem.
Exkurze v MAS Přemyslovské střední Čechy byla příjemná a přínosná. Doufáme, že se v započaté tradici výměny zkušeností bude dále pokračovat.

galerie
 

Setkání MAS dne 3. 2. 2009 v Liberci

Dne 3. 2. 2009 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo Setkání místních akčních skupin (dále jen MAS) Libereckého kraje pod záštitou náměstka hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova RNDr. Víta Příkaského. Setkání bylo uspořádáno u příležitosti přesunu agendy rozvoje venkova do působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, která dříve náležela pod odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. Z jedenácti pozvaných MAS se setkání zúčastnili zástupci osmi z nich.
V úvodu RNDr. Příkaský přivítal všechny zúčastněné a zdůraznil důležitost MAS pro rozvoj venkova, který tvoří neodmyslitelnou součást kraje. Podstatou MAS je především spolupráce zástupců veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru z daného území. O rozvoji území tak rozhodují lidé, kteří v tomto území skutečně žijí a dokáží identifikovat jeho potřeby. V následující prezentaci Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, nabídl zástupcům MAS několik aktivit, které by pro ně mohl krajský úřad zajišťovat. Mezi těmito aktivitami by mohly být například mapový projekt zaměřený na MAS, organizování dalších krajských setkání, organizování odborných seminářů, metodická pomoc při pořizování a hodnocení strategických dokumentů, apod.
Po Mgr. Ottovi přednesla svou prezentaci zaměřenou na IV. Osu – Leader Programu rozvoje venkova Ing. Blanka Tomková z Ministerstva zemědělství. Účastníci tak získali informace o finančních alokacích a úspěšnosti žadatelů v již vyhlášených výzvách podle jednotlivých opatření této Osy. Dále vystoupila PhDr. Jitka Doubnerová jako místopředsedkyně Národní sítě místních akčních skupin (dále jen NS MAS) s  informacemi o činnosti tohoto občanského sdružení.V následující části programu vystoupili jednotliví zástupci MAS s informacemi o svých sdruženích. Od všech MAS tak ostatní účastníci získali informace o jejich územní působnosti, členech, účasti v dříve vyhlášených programech Leader (Leader ČR, Leader+) a také o jejich problémech. Největším problémem většiny z nich jsou nedostatečné finanční prostředky. V první výzvě k Opatření IV.I.IMístní akční skupina Programu rozvoje venkova ze všech MAS v Libereckém kraji uspěly v Programu rozvoje venkova zatím jen čtyři. Druhá výzva byla vyhlášena na podzim loňského roku a na její vyhodnocení se zatím čeká. Leader ČR byl definitivně ukončen. Složité je také splnění všech podmínek, které klade Státní zemědělský a intervenční fond pro získání dotace (dále jen SZIF).
Před diskuzí proběhla volba zástupců do NS MAS za Liberecký kraj. Všichni účastníci se shodli na zachování současného zastoupení. Členem výboru je tedy nadále PhDr. Jitka Doubnerová, jejím zástupcem je p. Jíří Sameš (MAS Podještědí). Členem pracovní skupiny Monitorovacího výboru Leader je také PhDr. Jitka Doubnerová.Hlavním bodem diskuze se stala možnost podpory činnosti MAS ze strany Libereckého kraje. V loňském roce dostaly MAS, které o to požádaly, dotaci v celkové výši 2 mil. Kč. Tato částka byla mezi ně rozdělena stejným dílem. Zároveň MAS podpořené z Programu rozvoje venkova dostaly každá půjčku 300 tisíc Kč, jež měla být splacena po první platbě od SZIF. „Případná dotace bude záležet stejně jako v loňském roce na hospodářském výsledku kraje. Budeme hledat optimální způsob financování“ řekl RNDr. Příkaský.
Toto setkání bylo důležité pro získání lepší orientace v problematice místních akčních skupin a k získání informací, jak k vylepšení situace může přispět kraj.

Setkání MAS dne 8. 9. 2006 v Tanvaldě

V předvečer V. krajských dožínkových slavností se pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Radima Ziky konal pracovní workshop s prezentací aktivit, projektů a budoucích záměrů MAS Libereckého kraje.
Cílem setkání bylo informovat účastníky o plánovacím období 2007-2013, prezentovat aktivity a uskutečněné projekty místních akčních skupin.
Náměstek hejtmana Libereckého kraje nabídl účastníkům pravidelné setkání MAS pod záštitou Libereckého kraje, na webové stránce Libereckého kraje odkazy na MAS a tisk publikace Místních akčních skupin Libereckého kraje.
Pracovního workshopu se zúčastnili i zástupci ministerstva zemědělství – ing. arch. Matoušková CSc a ing. arch. Jan Florian.

Prezentace:
Dotační programy Libereckého kraje pro rozvoj venkova
EAFRD pro rozvoj venkova 2007-2013
ESF Osa III
Partnerství pro Liberecký kraj
Příprava na nové plánovací období 2007-2013
Strategie rozvoje Libereckého kraje
Značení místních produktů na území Natura 2000